ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διδάσκουσα: Κωνσταντία (Ντίνα) Λύκα

Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τα βιομαθηματικά (ή μαθηματική βιολογία) είναι μια διεπιστημονική περιοχή έρευνας με εφαρμογές στη βιολογία, βιοτεχνολογία και ιατρική. Έχουν ως στόχο τη μοντελοποίηση  βιολογικών συστημάτων και διαδικασιών με μεθόδους και εργαλεία των μαθηματικών.

Σκοπός του μαθήματος ΒΙΟ-156 είναι να εισάγει θεμελιώδεις έννοιες του διαφορικού και απειροστικού λογισμού, των διαφορικών εξισώσεων και των πιθανοτήτων, από τη σκοπιά του βιολόγου.

 

Ανακοινώσεις

Η πρόοδος του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την 

Τετάρτη 6 Απριλίου στις 9:00,

στα Αμφιθέατρα Α και Β.

Slide1.jpeg